ศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์ผลิตภัณฑ์ และ การบริการ

ตู้เก็บเอกสารเคลื่อนที่
BOXDOC

ตู้เก็บเอกสารเคลื่อนที่ BOXDOC ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และระเบียบตามข้อกำหนด
มาตรฐาน ISO9001 และแก้ปัญหาที่หลายองค์กรประสบอยู่ในปัจจุบัน เช่น สูญเสียห้องที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เพราะต้องใช้เก็บเอกสาร
ตามกฎหมาย 5 ปี 7 ปี 10 ปี หรือแม้แต่เลิกกิจการก็ต้องเก็บต่ออีก 2 ปี ซึ่งห้องนี้จะถูกใช้เมื่อมีการเรียกสืบค้น เท่านั้น หรือแม้แต่ระเบียบ
การจัดเก็บเอกสารของแต่ละหน่วยงานก็ไม่เหมือนกัน บ้างจัดเก็บมัดเอกสารเป็นปี แล้วเก็บไว้ในลังใหญ่ซ้อนกัน ไม่มีระบบแยกการจัดเก็บรายปี
เมื่อต้องการสืบค้นต้องใช้เวลาในการค้นหานาน อีกทั้งบางหน่วยพบปัญหาอาคารร้าวจากการเก็บเอกสารไว้ ณ ห้องใดห้องหนึ่งบนอาคารชั้น 2 ขึ้นไป
ซึ่งโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบให้รับน้ำหนักของจำนวนเอกสารมหาศาลดังกล่าวไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่ง จึงเป็นที่มาของอาคารทรุด ผนัง
และโครงสร้างร้าว หรือบางหน่วยงานพบวิธีแก้ปัญหาโดยจัดเก็บนอกอาคารด้วยตู้คอนเทนเนอร์แล้ว แต่ไม่มีช่องระบายอากาศ ทำให้ภายในตู้ร้อน
นอกจากผู้เข้าไปสืบค้นจะร้อนมากแล้ว ยังส่งผลให้เอกสารมีสภาพกระดาษเหลือง และแห้งกรอบอีกด้วย

ตู้เก็บเอกสารเคลื่อนที่ BOXDOC ถูกออกแบบและวางแผนการจัดเก็บเอกสารพร้อมการทำลายเอกสารมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
เอกสารขององกรค์ของท่านจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบไว้อิสระภายนอกอาคาร ท่านสามารถนำห้องเก็บเอกสารเดิมไปใช้ประโยชน์อื่นได้ทันที
และภายในตู้เก็บเอกสาร BOXDOC มีบริการชั้นวางเอกสาร MicroRack ชนิดรับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษ พร้อมทั้งบริการกล่องที่มีการระบุ
หน่วยงานรับผิดชอบ, เลขที่เอกสาร, ปี พ.ศ. และปีที่ครบกำหนดทำลายให้ด้วย และมีโต๊ะสำหรับวางกล่องเพื่อสืบค้นเอกสาร หรือใช้ทำลายเอกสาร
ได้สะดวกและรวดเร็ว

ตู้เก็บเอกสารเคลื่อนที่ BOXDOC

** ราคาที่เสนอ ไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดต่อบริษัท
  • 212 ม.11 ซ.สวนเสือศรีราชา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • 038-066481 , 061-9966939 , 061-9466939
  • 038-066491
  • พิกัด : 13.158926, 101.023002
  • เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 18.00 น. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า : 24 ชั่วโมง
ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า
(แจ้งซ่อม/รับเรื่องร้องเรียน)
All days All nights 24 hours
Top